²

ما به چه کسی مشاوره می دهیم؟
ما چه چیزی ارائه می دهیم؟
ما چگونه مشاوره می دهیم؟

ٖخشونت راستگرایانه چیست؟

خشونت راستگرایانه مبتنی بر بی ارزش انگاری و مخالفت با برخی از گروه های اجتماعی است. این شکل از خشونت بر علیه گروه‌هایی اعمال می شود که به‌عنوان »دیگری« و نامطلوب تعریف می‌شوند: پناهندگان، مهاجران، یهودیان، مردم مسلمان، سینت زا و روما، مخالفان سیاسی، افراد دارای معلولیت، همجنس‌گرایان، افراد ترنس و اینتر، افراد دگرباش، سیاه‌پوستان، رنگین‌پوستان، پانک‌ها، جوانان چپ‌گرا، بی‌خانمان‌ها و دیگر گروه‌هایی از مردم که با جهان‌بینی‌های راست‌گرایانه همخوانی ندارند.

اشخاص بعضا تنها به خاطر شکل ظاهریشان توسط مجمرمان در یکی و یا تعدادی از این گروه ها طبقه بندی شده و مورد حمله قرار می گیرند. خشونت راستگرایانه نه تنها توسط مجرمان علنا نژادپرست یا یهودستیز یا گروه های راست افراطی انجام می شود، بلکه اغلب توسط افرادی که خود را بخشی از این طیف طبقه بندی نمی کنند و یا خود را نژادپرست یا یهودی نمی دانند به وقوع می پیوندد.

خشونت راستگرایانه اشکال و نمودهای بسیاری دارد: می تواند حملات فیزیکی، تحقیر، تهدید، توهین، خصومت در زندگی روزمره یا حملات کلامی در اینترنت و همچنین آسیب به اموال باشد. این حملات به ندرت در مورد یک درگیری شخصی است، بلکه بیشتر دلیل این خشونت ها نسبت دادن افراد به گروه های ساخته ذهن خود مجرمان است. پیام این اعمال خشونت نه تنها علیه فرد مستقیماً تحت تأثیر آن، بلکه غالبا پیامی است علیه کل گروه مورد ادعای این مجرمان. حملات راستگرایانه همیشه حملاتی حامل پیام هستند.

به ویژه در مورد پیامدهای روانی خشونت راستگرایانه بسیار مهم است که افراد آسیب دیده با تجربیات خود از خشونت تنها نمانند. افرادی که تحت تأثیر خشونت قرار می گیرند، اغلب فشار مضاعف واکنش های اطرافیان و یا بازخوردهای اجتماعی را نیز تجربه می کنند، برای مثال بی اهمیت جلوه دادن و یا نادیده گرفتن پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم آن حمله. گاهی اوقات افراد آسیب دیده حتی به عنوان مقصر سرزنش می شوند. اما مسئولیت خشونت راستگرایانه فقط متوجه عاملان آن است!

گاهی افراد آسیب دیده مطمئن نیستند که چگونه یک حادثه را ارزیابی کنند و در مورد آن به چه کسی مراجعه کنند. ما این موقعیت‌ها را جدی می‌گیریم و برای ارائه مشاوره و پشتیبانی در کنار شما هستیم - طبق این اصل که: تنها فرد آسیب دیده تصمیم می گیرد که چه چیزی برای او به معنی خشونت است.