²

Sağcı şiddet nedir?
Kimlere danışma hizmeti sunuyoruz?
Ne tür hizmetler sunuyoruz?
Nasıl yardımcı oluyor, tavsiyelerde bulunuyoruz?
İlk yardım: Saldırıya uğrarsam ne yapmalıyım?

Sağcı şiddet nedir?

Sağcı şiddet, belirli toplumsal grupların değersizleştirilmesine ve reddine dayanır. Farklı ve istenmeyen olarak adlandırılan grupları hedef alır: Mülteciler, göçmenler, Yahudi ve Müslümanlar, Sinti ve Roma grupları, siyasi karşıtlar, engelli bireyler, lezbiyen ve gayler, trans ve intergender kişiler, siyah insanlar, People of Color (beyaz ırk dışında kalan insanlar), Punklar, solcu gençler, evsiz insanlar ve sağcı dünya görüşüne uymayan diğer kişiler ve gruplar. Birçok kişi, failler tarafından sadece görünüşlerinden dolayı bu gruplardan birine veya daha fazlasına dahil edilir ve saldırıya uğrar.

Sağcı şiddet, sadece ırkçı veya Yahudi karşıtı bireylerden veya aşırı sağcı gruplar tarafından değil, ayrıca kendilerini bu aşırı sağcı gruplara ait görmeyen veya kendilerini ırkçı ya da Yahudi karşıtı olarak tanımlamayan kişiler tarafından da uygulanmaktadır.

Sağcı şiddet birçok şekilde karşımıza çıkmaktadır: Fiziksel saldırılar, aşağılama, tehdit etme, hakaret, günlük hayattaki düşmanlık veya internetteki sözlü saldırı ve maddi hasar şeklinde gerçekleşebilir. Bu saldırılar nadiren kişisel bir çatışmadan kaynaklanır. Şiddetin nedeni daha ziyade faile göre mağdurların belli bir gruba aidiyetidir. Bu şekilde, şiddetin ilettiği mesaj sadece şiddete doğrudan maruz kalan kişiye değil, aynı zamanda kişinin ait olduğu düşünüldüğü tüm gruba yöneliktir. Bu nedenle, sağcı saldırılar her zaman bir mesaj niteliği de taşırlar.

Sağcı şiddetin özellikle ruhsal sonuçları açısından bu şiddete maruz kalanların yaşadıkları şiddet deneyimiyle yalnız bırakılmaması çok önemlidir. Saldırının doğrudan ve dolaylı sonuçlarının göz ardı edilmesi veya önemsenmemesi gibi yakından ya da toplumsal çevreden gelen tepkiler çoğu zaman şiddet mağdurlarının omuzlarındaki yükü daha da arttırmaktadır. Bazen mağdurların suçlandığı bile olmaktadır. Ama sağcı şiddetin sorumlusu sadece faillerdir!

Bazen mağdurlar, bir olayı nasıl değerlendirecekleri ve bu konuda kiminle iletişime geçecekleri konusunda emin olamamaktadırlar. Biz bu durumları da ciddiye alıyoruz ve bunları sınıflandırmak için tavsiye ve yardımlarımızla yanınızda yer alıyoruz – prensibimiz: Neyin şiddet olduğuna, şiddete maruz kalan karar verir.

Phone

0421.17831212

Pazartesiden perşembeye (Almanca, İngilizce, Fransızca)

Get in touch

Bizimle şimdi iletişime geçin

Member of
In sponsorship