²

هیچ کس این اجازه را ندارد که شما را بر اساس معیارهای (بعضا به شما نسبت داده شده) مانند ظاهر، زبان، به خانمانی، مذهب، جنسیت یا موضع گیری شما در برابر نژادپرستی، یهودی ستیزی و خشونت راستگرایانه تهدید یا به شما حمله کند. همه انسان ها از حق رشد آزادانه شخصیت خود برخوردارند.

اگر شما تحت تأثیر خشونت راستگرایانه قرار گرفتید، برخورداری از حمایت حق شماست. شما تنها نیستید.

اگر تجربه‌ای در مورد خشونت‌های راستگرایانه، نژادپرستانه یا ضد یهود در برمن و برمرهاون داشته‌اید، مرکز مشاوره‌ی «زولیپورت» به شما کمک می کند، همچنین اگر شما شاهد یک عمل خشونت آمیز بوده اید یا یکی از نزدیکان شما تحت تأثیر آن قرار گرفته است. خشونت نه تنها شامل حملات فیزیکی، بلکه توهین و تهدید نیز می شود. مهم نیست که این وقایع به صورت قانونی جرم انگاری شده و یا به مراجع قضایی گزارش شده باشند. دیدگاه شما مهم است.

ما مشاوره رایگان، محرمانه، در صورت تمایل به طور ناشناس و مستقل از پلیس، اداره حفاظت از قانون اساسی و سایر مقامات و ادارات امنیتی و تحقیقاتی ارائه می دهیم. ما هر کجا که شما تمایل داشته باشید می آییم و یا شما را به `دفاتر خود دعوت می کنیم. ما بر أساس خواست و نیاز شما به شما مشاوره و پشتیبانی ارائه و شما را همراهی می کنیم.

خشونت راستگرایانه چیست؟